• 1

  Composer: Ostroglazov, Work: Velichit dusha moya Gospoda Ostroglazov, solo YUKHOV, Performer: KHOR I I YUKHOV, Date: 18-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: KHOR I I YUKHOV
  • CatNum: X-2-64840
  • Num: 16430
  • Date: 18-4-12
  • Title: Velichit dusha moya Gospoda
  • Composer: Ostroglazov
  • Title: , solo YUKHOV