• 1

  Composer: Prigozhy, Work: Sokolovskaya gitara, tzyganskiy romansPrigozhy, Performer: AVSTR. GIPSY CHOIR, soloist LIZA DMITRIEVA, Date: 1-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: AVSTR. GIPSY CHOIR, soloist LIZA DMITRIEVA
  • Conductor: P GOMAN
  • CatNum: X-4-64524
  • Num: 16351
  • Date: 1-4-12
  • Title: Sokolovskaya gitara, tzyganskiy romans
  • Composer: Prigozhy
 • 2

  Composer: Prigozhy, Work: Lyubov tzyganki, valsPrigozhy[The love of a gipsy], Performer: N V DULKEVICH, Date: 10-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N V DULKEVICH
  • Head: p
  • Num: 16753
  • Date: 10-10-12
  • Title: Lyubov tzyganki, vals
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: [The love of a gipsy]
 • 3

  Composer: Prigozhy, Work: Sireni zapakh treli solovyaPrigozhy[The scent of lilac, the trills of the nightingale], Performer: E P GRADOVA, Date: 7-11-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: E P GRADOVA
  • CatNum: X-2-63277
  • Num: 16989
  • Date: 7-11-12
  • Title: Sireni zapakh treli solovya
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: [The scent of lilac, the trills of the nightingale]
 • 4

  Composer: Prigozhy, Work: Diadema (Ya silstu dle tebya diadema), romansPrigozhy[The diadem] 222207 B2060, Performer: S P SADOVNIKOV (guitar), Date: 13-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV (guitar)
  • Venue: Moscow
  • CatNum: X-3-62219
  • Num: 17451
  • Date: 13-4-13
  • Title: Diadema (Ya silstu dle tebya diadema), romans
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: [The diadem] 222207 B2060
 • 5

  Composer: Prigozhy, Work: Ya pomnyu vecher, tzyganskiy romansPrigozhy[I remember the evening, Gipsy romance], Performer: Y S MORFESSI, guitars A SHISHKIN/N DULKEVICH, Date: 28-10-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Y S MORFESSI, guitars A SHISHKIN/N DULKEVICH
  • CatNum: 222393
  • Num: 18057
  • Date: 28-10-13
  • Title: Ya pomnyu vecher, tzyganskiy romans
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: [I remember the evening, Gipsy romance]
  • Note: B2315
 • 6

  Composer: Prigozhy, Work: Polno ty, solnishka, russkaya pesnyaPrigozhy, Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • Num: 18590
  • Date: 10-12-13
  • Title: Polno ty, solnishka, russkaya pesnya
  • Composer: Prigozhy
 • 7

  Composer: Prigozhy, Work: Polko ti solnishko, russkaya pesnyaPrigozhy, Performer: S P SADOVNIKOV p, Date: 15-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV p
  • Num: 18923
  • Date: 15-12-14
  • Title: Polko ti solnishko, russkaya pesnya
  • Composer: Prigozhy
 • 8

  Composer: Prigozhy, Work: Para gnedikh, romans Prigozhy, Performer: NINA ENGEL, Date: -8-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: NINA ENGEL
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 2-23086
  • Num: 4421h
  • Date: -8-06
  • Title: Para gnedikh, romans
  • Composer: Prigozhy
  • Note: [A pair of bay horses, Romance]
 • 9

  Composer: Prigozhy, Work: Diadema, RomansPrigozhyThe diadem, Romance, Performer: S P SADOVNIKOV (guitar, mandolin), Date: 13-4-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV (guitar, mandolin)
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222207
  • Num: 17451b
  • Date: 13-4-13
  • Title: Diadema, Romans
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: The diadem, Romance
  • Note: B 2060
 • 10

  Composer: Prigozhy, Work: Ne tverdi, Tziganskiy romansPrigozhySay no more, Gipsy romance, Performer: S P SADOVNIKOV, guitar LEBEDEV, Date: 9-11-12

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar LEBEDEV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 222174
  • Num: 17013½b
  • Date: 9-11-12
  • Title: Ne tverdi, Tziganskiy romans
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: Say no more, Gipsy romance
  • Note: B 2021
 • 11

  Composer: Prigozhy, Work: Ya pomnyu vecher, Tzyganskiy romansPrigozhyI remember the evening, Gipsy romance, Performer: Y S MORFESSI, Date: 28-10-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Y S MORFESSI
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 222393
  • Num: 18057b
  • Date: 28-10-13
  • Title: Ya pomnyu vecher, Tzyganskiy romans
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: I remember the evening, Gipsy romance
  • Note: B 2315
 • 12

  Composer: Prigozhy, Work: Para gnedikhPrigozhyA pair of bay horses, Performer: V A SABININ, Date: 25-3-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: V A SABININ
  • Head: p
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 222408
  • Num: 5906ae
  • Date: 25-3-14
  • Title: Para gnedikh
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: A pair of bay horses
  • Note: B 2344
 • 13

  Composer: Prigozhy, Work: Kolokolchiki, bubenchikiPrigozhyLittle bells, tambourines, Performer: Y S MORFESSI (guitars SASHA MAKAROV, VANI DE LAZARI), Date: 20-1-14

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: Y S MORFESSI (guitars SASHA MAKAROV, VANI DE LAZARI)
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 222435
  • Num: 5336ae
  • Date: 20-1-14
  • Title: Kolokolchiki, bubenchiki
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: Little bells, tambourines
  • Note: B 2382
 • 14

  Composer: Prigozhy, Work: Pomnish-li milaya vetvi tenistiyaPrigozhyDo you remember, dear, the shady branches, Performer: N G SEVERSKY, Date: 28-9-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N G SEVERSKY
  • Venue: St Petersburg, Russia
  • CatNum: 222525
  • Num: 15902b
  • Date: 28-9-11
  • Title: Pomnish-li milaya vetvi tenistiya
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: Do you remember, dear, the shady branches
 • 15

  Composer: Prigozhy, Work: Para gnedikh, romansPrigozhyA pair of bay horses, Romance, Performer: A M DAVIDOV, MALE VOICE QUARTET, p A I LABINSKY, Date: 9-4-31

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A M DAVIDOV, MALE VOICE QUARTET, p A I LABINSKY
  • CatNum: 30-6487
  • Num: 0G567-1▲
  • Date: 9-4-31
  • Title: Para gnedikh, romans
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: A pair of bay horses, Romance
  • Note: EK 102
 • 16

  Composer: Prigozhy, Work: Kogda ya na pocht sluzhil yamshikom, narodnaya pesnyaPrigozhyWhen I was driver of the mails (folk song), Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 22-1-10

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • CatNum: X-63870
  • Num: 14134b
  • Date: 22-1-10
  • Title: Kogda ya na pocht sluzhil yamshikom, narodnaya pesnya
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: When I was driver of the mails (folk song)
  • Note: EK 25
 • 17

  Composer: Prigozhy, Work: Sireni zapakh, Tzyganskiy romansPrigozhyThe scent of lilac, Gipsy romance, Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 4-22720
  • Num: 18588b
  • Date: 10-12-13
  • Title: Sireni zapakh, Tzyganskiy romans
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: The scent of lilac, Gipsy romance
  • Note: P 522
 • 18

  Composer: Prigozhy, Work: Puskay pogibnu bezvozvratno, RomansPrigozhyLet me perish for ever, Romance, Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV, Date: 10-12-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV, guitar E POLYAKOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 4-22721
  • Num: 18589b
  • Date: 10-12-13
  • Title: Puskay pogibnu bezvozvratno, Romans
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: Let me perish for ever, Romance
  • Note: P 522
 • 19

  Composer: Prigozhy, Work: Ti ne ezdi, miliy, k "Yaru", Russkaya pesnyaPrigozhyDon't go, dear, to Yar’s restaurant, Russian song, Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika, mandolin), Date: -11-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: S P SADOVNIKOV (balalaika, mandolin)
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 4-22761
  • Num: 16205b
  • Date: -11-11
  • Title: Ti ne ezdi, miliy, k "Yaru", Russkaya pesnya
  • Composer: Prigozhy
  • Trans: Don't go, dear, to Yar’s restaurant, Russian song
  • Note: P 586