• 1

  Composer: Radoshevskaya, Work: Khrizantemy (Ty khochezh znat), romansRadoshevskaya[Chrysanthemums (You want to know), Romance], Performer: A KIRSANOV (V polzu periodi pegati), Date: 8-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A KIRSANOV (V polzu periodi pegati)
  • Head: [?with 18160]
  • CatNum: 4-22631
  • Num: 18158
  • Date: 8-11-13
  • Title: Khrizantemy (Ty khochezh znat), romans
  • Composer: Radoshevskaya
  • Trans: [Chrysanthemums (You want to know), Romance]
  • Note: P327