• 1

  Composer: Baronessi Radoshevskoy, Work: Khrisantemy, romansbaronessi Radoshevskoy[Chyrsanthemums, Romance (Radoshevskaya)], Performer: I V KLOCHKOV (cornet solo), Date: 4-10-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: I V KLOCHKOV (cornet solo)
  • Head: o
  • CatNum: 25047
  • Num: 14906
  • Date: 4-10-10
  • Title: Khrisantemy, romans
  • Composer: baronessi Radoshevskoy
  • Trans: [Chyrsanthemums, Romance (Radoshevskaya)]