• 1

  Composer: Reis, Work: Es muss ein Wunderbares seinReis, Performer: RIZA NORDSHTREM (soprano)

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: RIZA NORDSHTREM (soprano)
  • CatNum: 762
  • Title: Es muss ein Wunderbares sein
  • Composer: Reis
  • Note: S