• 1

  Composer: SAINT-HUBERT, Work: Messe de Saint-Hubert (Hubert Obry) <1>, Performer: Rallye Quand même, hunting horns, Date: 1903-01-01

  Catalogue: Gray

  • CatNum: X 33124
  • Date: 1903-01-01
  • Label: Odéon
  • Performer: Rallye Quand même, hunting horns
  • Composer: SAINT-HUBERT
  • Title: Messe de Saint-Hubert (Hubert Obry) <1>
  • Issue_78_45: X 33124
 • 2

  Composer: SAINT-HUBERT, Work: Messe de Saint-Hubert (Hubert Obry) <2>, Performer: Rallye Quand même, hunting horns, Date: 1903-01-01

  Catalogue: Gray

  • CatNum: X 33125
  • Date: 1903-01-01
  • Label: Odéon
  • Performer: Rallye Quand même, hunting horns
  • Composer: SAINT-HUBERT
  • Title: Messe de Saint-Hubert (Hubert Obry) <2>
  • Issue_78_45: X 33125
 • 3

  Composer: SAINT-HUBERT, Work: Messe de Saint-Hubert (Hubert Obry) <1>, Performer: Rallye Quand même, hunting horns, Date: 1904-08-01

  Catalogue: Gray

  • CatNum: X 33124-3
  • Date: 1904-08-01
  • Label: Odéon
  • Performer: Rallye Quand même, hunting horns
  • Composer: SAINT-HUBERT
  • Title: Messe de Saint-Hubert (Hubert Obry) <1>
  • Issue_78_45: X 33124-3
 • 4

  Composer: SAINT-HUBERT, Work: Messe de Saint-Hubert (Hubert Obry) <2>, Performer: Rallye Quand même, hunting horns, Date: 1904-08-01

  Catalogue: Gray

  • CatNum: X 33125-3
  • Date: 1904-08-01
  • Label: Odéon
  • Performer: Rallye Quand même, hunting horns
  • Composer: SAINT-HUBERT
  • Title: Messe de Saint-Hubert (Hubert Obry) <2>
  • Issue_78_45: X 33125-3