• 1

  Composer: F Sedlaček, Work: Potpuri za moje Prijatelje, 1 deoF Sedlaček, Performer: MUZIKA KRALJEVE GARDE, Date: 7-12-27

  Catalogue: Kelly

  • Performer: MUZIKA KRALJEVE GARDE
  • Venue: Belgrade, Yugoslavia
  • Num: BK 2683-1
  • Date: 7-12-27
  • Title: Potpuri za moje Prijatelje, 1 deo
  • Composer: F Sedlaček
  • Note: 3-10002' AM1104
 • 2

  Composer: F Sedlaček, Work: Potpuri za moje Prijatelje, 2 deoF Sedlaček, Performer: MUZIKA KRALJEVE GARDE, Date: 7-12-27

  Catalogue: Kelly

  • Performer: MUZIKA KRALJEVE GARDE
  • Venue: Belgrade, Yugoslavia
  • Num: BK 2684-1
  • Date: 7-12-27
  • Title: Potpuri za moje Prijatelje, 2 deo
  • Composer: F Sedlaček
  • Note: 3-10003' AM1104
 • 3

  Composer: F Sedlaček, Work: Potpuri za naš svet, 1 deoF Sedlaček, Performer: MUZIKA KRALJEVE GARDE, Date: 7-12-27

  Catalogue: Kelly

  • Performer: MUZIKA KRALJEVE GARDE
  • Venue: Belgrade, Yugoslavia
  • Num: BK 2685-1
  • Date: 7-12-27
  • Title: Potpuri za naš svet, 1 deo
  • Composer: F Sedlaček
  • Note: 3-10004 AM1105
 • 4

  Composer: F Sedlaček, Work: Potpuri za naš svet, 2 deoF Sedlaček, Performer: MUZIKA KRALJEVE GARDE, Date: 7-12-27

  Catalogue: Kelly

  • Performer: MUZIKA KRALJEVE GARDE
  • Venue: Belgrade, Yugoslavia
  • Num: BK 2686-1
  • Date: 7-12-27
  • Title: Potpuri za naš svet, 2 deo
  • Composer: F Sedlaček
  • Note: 3-10005 AM 1105
 • 5

  Composer: F Sedlaček, Work: Potpuri za naš svet, 2 deoF Sedlaček, Performer: MUZIKA KRALJEVE GARDE, Date: 7-12-27

  Catalogue: Kelly

  • Performer: MUZIKA KRALJEVE GARDE
  • Venue: Belgrade, Yugoslavia
  • Num: BK 2686-2
  • Date: 7-12-27
  • Title: Potpuri za naš svet, 2 deo
  • Composer: F Sedlaček
 • 6

  Composer: F Sedlaček, Work: Potpuri što svaki peva, 1 deoF Sedlaček, Performer: MUZIKA KRALJEVE GARDE, Date: 7-12-27

  Catalogue: Kelly

  • Performer: MUZIKA KRALJEVE GARDE
  • Venue: Belgrade, Yugoslavia
  • Num: BK 2687-1
  • Date: 7-12-27
  • Title: Potpuri što svaki peva, 1 deo
  • Composer: F Sedlaček
  • Note: 3-10006 AM1106
 • 7

  Composer: F Sedlaček, Work: Potpuri što svaki peva, 2 deoF Sedlaček, Performer: MUZIKA KRALJEVE GARDE, Date: 7-12-27

  Catalogue: Kelly

  • Performer: MUZIKA KRALJEVE GARDE
  • Venue: Belgrade, Yugoslavia
  • Num: BK 2688-1
  • Date: 7-12-27
  • Title: Potpuri što svaki peva, 2 deo
  • Composer: F Sedlaček
  • Note: 3-10007 AM1106