• 1

  Composer: TCHAIKOVSKY (arr. Hansen), Work: Autumn song, Date: 1928-05-11

  Catalogue: Gray

  • CatNum: 67533-D
  • Date: 1928-05-11
  • Label: Columbia
  • Composer: TCHAIKOVSKY (arr. Hansen)
  • Title: Autumn song
  • Num: 98482
  • CdNum: Malkin Trio
 • 2

  Composer: TCHAIKOVSKY (arr. Hansen), Work: Autumn song, Performer: Malkin Trio, Date: 1928-05-11

  Catalogue: Gray

  • CatNum: 67533-D
  • Date: 1928-05-11
  • Label: Columbia
  • Performer: Malkin Trio
  • Composer: TCHAIKOVSKY (arr. Hansen)
  • Title: Autumn song
  • Num: 98482