• 1

  Composer: Vasiliev, Work: Sorochinski Yarmarka: Oy, znati, znati Vasiliev, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24693
  • Num: 4185g
  • Date: -4-06
  • Title: Sorochinski Yarmarka: Oy, znati, znati
  • Composer: Vasiliev
  • Note: [Sorochinski Fair]