• 1

  Composer: Velikoygast, Work: Gospodi sil s nami budi, 1-ya chastVelikoygast, Performer: CHURCH CHOIR, Date: 4-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: CHURCH CHOIR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: 224801
  • Num: 18490
  • Date: 4-12-13
  • Title: Gospodi sil s nami budi, 1-ya chast
  • Composer: Velikoygast
  • Note: B2159
 • 2

  Composer: Velikoygast, Work: Gospodi sil s nami budi, 2-ya chastVelikoygast, Performer: CHURCH CHOIR, Date: 4-12-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: CHURCH CHOIR
  • Conductor: I I YUKHOV
  • CatNum: 224802
  • Num: 18491
  • Date: 4-12-13
  • Title: Gospodi sil s nami budi, 2-ya chast
  • Composer: Velikoygast
  • Note: B2159