• 1

  Composer: E Wainbach, Work: Keersnacht E Wainbach, Performer: Mevrouw WILLY DE LEY, Date: 26- 2-24

  Catalogue: Kelly, French HMV

  • Performer: Mevrouw WILLY DE LEY
  • Venue: Paris
  • CatNum: 7-433009
  • Num: BT428-2
  • Date: 26- 2-24
  • Title: Keersnacht
  • Composer: E Wainbach
  • Note: F148
 • 2

  Composer: E Wainbach, Work: Lief Knaapelijn E Wainbach, Performer: Mevrouw WILLY DE LEY, Date: 26- 2-24

  Catalogue: Kelly, French HMV

  • Performer: Mevrouw WILLY DE LEY
  • Venue: Paris
  • CatNum: 7-433011
  • Num: BT429-1
  • Date: 26- 2-24
  • Title: Lief Knaapelijn
  • Composer: E Wainbach
  • Note: F149
 • 3

  Composer: E Wainbach, Work: 'T Maagdelieveken E Wainbach, Performer: Mevrouw WILLY DE LEY, Date: 19- 3-24

  Catalogue: Kelly, French HMV

  • Performer: Mevrouw WILLY DE LEY
  • Venue: Paris
  • CatNum: 7-433013
  • Num: BT474-2
  • Date: 19- 3-24
  • Title: 'T Maagdelieveken
  • Composer: E Wainbach
  • Note: F150