• 1

  Composer: Warren, Work: An’ furthermore, FTWarren, Performer: BERT FIRMAN’S DANCE BAND, Date: 13-1-28

  Catalogue: Kelly

  • Performer: BERT FIRMAN’S DANCE BAND
  • Venue: B Studio, Hayes
  • Num: Yy 12354-1
  • Date: 13-1-28
  • Title: An’ furthermore, FT
  • Composer: Warren
 • 2

  Composer: Warren, Work: An’ furthermore, FTWarren, Performer: BERT FIRMAN’S DANCE BAND, Date: 13-1-28

  Catalogue: Kelly

  • Performer: BERT FIRMAN’S DANCE BAND
  • Venue: B Studio, Hayes
  • Num: Yy 12354-2
  • Date: 13-1-28
  • Title: An’ furthermore, FT
  • Composer: Warren
  • Note: X-2-40951 5060 AG457
 • 3

  Composer: Warren, Work: An’ furthermore, FTWarren, Performer: BERT FIRMAN’S DANCE BAND, Date: 13-1-28

  Catalogue: Kelly

  • Performer: BERT FIRMAN’S DANCE BAND
  • Venue: B Studio, Hayes
  • Num: Yy 12354-3
  • Date: 13-1-28
  • Title: An’ furthermore, FT
  • Composer: Warren