• 1

  Composer: Yakovlev/Glinka, Work: Elegiya (Kogda dusha prosilas ty)Yakovlev/Glinka[Elegy (When you, my soul, asked)], Performer: A D ALEXANDROVICH, L M SIBIRYAKOV, Date: 8-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A D ALEXANDROVICH, L M SIBIRYAKOV
  • Head: p
  • CatNum: 2-24184
  • Num: 16740
  • Date: 8-10-12
  • Title: Elegiya (Kogda dusha prosilas ty)
  • Composer: Yakovlev/Glinka
  • Trans: [Elegy (When you, my soul, asked)]