• 1

  Composer: Johan Zaagmans, Work: Wilhelmina marsch Johan Zaagmans, Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM, Date: 10- 9-01

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: KAPEL VAN HET 7e REGIMENT INFANTERIE, AMSTERDAM
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 90028
  • Num: 872B
  • Date: 10- 9-01
  • Title: Wilhelmina marsch
  • Composer: Johan Zaagmans
 • 2

  Composer: Johan Zaagmans, Work: Wilhelmina, Marsch Johan Zaagmans, Performer: 7e REGIMENT INFANTERIE, Date: 10-9-01

  Catalogue: Kelly

  • Performer: 7e REGIMENT INFANTERIE
  • Conductor: JOHAN ZAAGMANS
  • CatNum: 90028
  • Num: 872g
  • Date: 10-9-01
  • Title: Wilhelmina, Marsch
  • Composer: Johan Zaagmans