• 1

  Composer: Arr Zarema, Work: Umer bednyaga, narodnaya pesnyaarr Zarema[There died a poor man], Performer: S P SADOVNIKOV, Date: -11-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: S P SADOVNIKOV
  • CatNum: X-2-62981
  • Num: 16202
  • Date: -11-11
  • Title: Umer bednyaga, narodnaya pesnya
  • Composer: arr Zarema
  • Trans: [There died a poor man]
  • Note: 4-22760 P586
 • 2

  Composer: Arr Zarema, Work: Umer bednyaga, narodnaya pesnyaarr Zarema[There died a poor man, Folk song], Performer: Y S MORFESSI, Date: 12-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: Y S MORFESSI
  • CatNum: 222267
  • Num: 16788
  • Date: 12-10-12
  • Title: Umer bednyaga, narodnaya pesnya
  • Composer: arr Zarema
  • Trans: [There died a poor man, Folk song]
  • Note: B2143
 • 3

  Composer: Arr Zarema, Work: Shumel grumel pozhar Moskovskiyarr Zarema[... fire of Moscow], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 25-12-14

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Head: p
  • Venue: Petrograd, Russia
  • CatNum: 2-23863=
  • Num: 19018
  • Date: 25-12-14
  • Title: Shumel grumel pozhar Moskovskiy
  • Composer: arr Zarema
  • Trans: [... fire of Moscow]
  • Note: P775
 • 4

  Composer: Arr Zarema, Work: Sredi doliny rovniya, narodnaya pesnyaarr Zarema[Among the level valleys, Folk song], Performer: M A LIDARSKAYA, Date: 21-10-15

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M A LIDARSKAYA
  • Num: 19553
  • Date: 21-10-15
  • Title: Sredi doliny rovniya, narodnaya pesnya
  • Composer: arr Zarema
  • Trans: [Among the level valleys, Folk song]
 • 5

  Composer: Arr Zarema, Work: Po staroy Kaluzhskoy doroge, narodnaya pesnya arr Zarema, Performer: K G ZORINA, Date: 3-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K G ZORINA
  • Conductor: (1-ya)
  • CatNum: 023076
  • Num: 2457c
  • Date: 3-10-11
  • Title: Po staroy Kaluzhskoy doroge, narodnaya pesnya
  • Composer: arr Zarema
  • Note: [On the old Kaluga Road] Z-063000
 • 6

  Composer: Arr Zarema, Work: Po staroy Kaluzhskoy doroge arr Zarema, Performer: M I VAVICH, Date: 4-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M I VAVICH
  • CatNum: 022236
  • Num: 2460c
  • Date: 4-10-11
  • Title: Po staroy Kaluzhskoy doroge
  • Composer: arr Zarema
  • Note: [On the old Kaluga road]
 • 7

  Composer: Arr Zarema, Work: Po staroy Kaluzhskoy doroge, narodnaya pesnya arr Zarema, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 27-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Num: 2616c
  • Date: 27-4-12
  • Title: Po staroy Kaluzhskoy doroge, narodnaya pesnya
  • Composer: arr Zarema
  • Note: [On the old Kaluga Road] [dated as given]
 • 8

  Composer: Arr Zarema, Work: Po staroy Kaluzhskoy doroge arr Zarema, Performer: M P KOMAROVA, Date: 30-3-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M P KOMAROVA
  • Head: p
  • CatNum: 0223006
  • Num: 2766c
  • Date: 30-3-13
  • Title: Po staroy Kaluzhskoy doroge
  • Composer: arr Zarema
  • Note: [On the old Kaluga road]
 • 9

  Composer: Arr Zarema, Work: Pozhar Moskovskiy, istorich pesnya arr Zarema,The burning of Moscow, historical song, piano A ZAREMA, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: -12-09

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • CatNum: X-63840
  • Num: 7191r
  • Date: -12-09
  • Title: Pozhar Moskovskiy, istorich pesnya
  • Composer: arr Zarema
  • Title: ,
  • Trans: The burning of Moscow, historical song, piano A ZAREMA
  • Note: EK 22
 • 10

  Composer: Arr Zarema, Work: Sredi dolini rovniya, Narodnaya pesnyaarr ZaremaAmid the flat valleys, Performer: N V PLEVITZKAYA, Date: 11-5-11

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N V PLEVITZKAYA
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 023072
  • Num: 413ac
  • Date: 11-5-11
  • Title: Sredi dolini rovniya, Narodnaya pesnya
  • Composer: arr Zarema
  • Trans: Amid the flat valleys
  • Note: H 9047 0223017?
 • 11

  Composer: Arr Zarema, Work: Pozhar Moskovskiy arr ZaremaThe burning of Moscow, Performer: M A LIDARSKAYA p, Date: 25-12-44

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: M A LIDARSKAYA p
  • Venue: Petrograd
  • CatNum: 2-23863=
  • Num: 19018b
  • Date: 25-12-44
  • Title: Pozhar Moskovskiy
  • Composer: arr Zarema
  • Trans: The burning of Moscow
  • Note: P 775