• 1

  Composer: Dlya G-na Inkis Chastnaya Zapis, Work: Posledniya slova umirayushayu Rebekka, k materi solo chzha?dlya g-na Inkis chastnaya zapis, Performer: M E FERRARI, CHORUS, Date: 10-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M E FERRARI, CHORUS
  • Num: 17448
  • Date: 10-4-13
  • Title: Posledniya slova umirayushayu Rebekka, k materi solo chzha?
  • Composer: dlya g-na Inkis chastnaya zapis
 • 2

  Composer: Dlya G-na Inkis Chastnaya Zapis, Work: Posledniya slova umirayushayu Rebekka, k materi solo chzha?dlya g-na Inkis chastnaya zapis, Performer: M E FERRARI, CHORUS, Date: 10-4-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: M E FERRARI, CHORUS
  • Num: 17448 ½
  • Date: 10-4-13
  • Title: Posledniya slova umirayushayu Rebekka, k materi solo chzha?
  • Composer: dlya g-na Inkis chastnaya zapis