• 1

  Work: Chas do domu, chas, narodnaya pesnya[An hour to home, Folk song] (Ukrainian), Performer: UKRAINIAN CHOIR, Date: 29-1-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINIAN CHOIR
  • Conductor: A I SAVNITZKY
  • CatNum: X-3-64517
  • Num: 14175
  • Date: 29-1-10
  • Title: Chas do domu, chas, narodnaya pesnya
  • Trans: [An hour to home, Folk song] (Ukrainian)
  • Note: 5-24522 224513
 • 2

  Composer: Lysenko, Work: a) Vechornitzi: Viyut vitri, shey buynesenki; b) Na vgorodi kalinonka, narodnaya pesnya Lysenko 5-24524 224515, Performer: UKRAINIAN CHOIR, Date: 29-1-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINIAN CHOIR
  • Conductor: A I SAVNITZKY
  • CatNum: X-3-64518X
  • Num: 14176
  • Date: 29-1-10
  • Title: a) Vechornitzi: Viyut vitri, shey buynesenki; b) Na vgorodi kalinonka, narodnaya pesnya
  • Composer: Lysenko
  • Title: 5-24524 224515
 • 3

  Composer: Lysenko, Work: a) Vechornitzi: Viyut vitri, shey buynesenki; b) Na vgorodi kalinonka, narodnaya pesnyaLysenko, Performer: UKRAINIAN CHOIR, Date: 29-1-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINIAN CHOIR
  • Conductor: A I SAVNITZKY
  • CatNum: X-3-64518
  • Num: 14176 ½
  • Date: 29-1-10
  • Title: a) Vechornitzi: Viyut vitri, shey buynesenki; b) Na vgorodi kalinonka, narodnaya pesnya
  • Composer: Lysenko
  • Note: 5-24524 224515
 • 4

  Work: Vechornitzi: Zakuvala tay siva zozulya (Nishchensky), Performer: UKRAINIAN CHOIR, Date: 29-1-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINIAN CHOIR
  • Conductor: A I SAVNITZKY
  • CatNum: X-3-64519
  • Num: 14177
  • Date: 29-1-10
  • Title: Vechornitzi: Zakuvala tay siva zozulya (Nishchensky)
  • Note: 5-24523 224514
 • 5

  Composer: Lysenko, Work: Oy, znati, znati, khto kogo lyube, narodnaya pesnya Lysenko 5-24525 224516, Performer: UKRAINIAN CHOIR, Date: 29-1-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINIAN CHOIR
  • Conductor: A I SAVNITZKY
  • CatNum: X-3-64520
  • Num: 14178
  • Date: 29-1-10
  • Title: Oy, znati, znati, khto kogo lyube, narodnaya pesnya
  • Composer: Lysenko
  • Title: 5-24525 224516
 • 6

  Work: a) Ne shchebechi, soloveyko na zori ranenko; b) Zhito mati, narodnikh pesni 5-24538 224512[a) Do not sing, nightingale], Performer: UKRAINIAN CHOIR, Date: 29-1-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINIAN CHOIR
  • Conductor: A I SAVNITZKY
  • CatNum: X-3-64521
  • Num: 14179
  • Date: 29-1-10
  • Title: a) Ne shchebechi, soloveyko na zori ranenko; b) Zhito mati, narodnikh pesni 5-24538 224512
  • Trans: [a) Do not sing, nightingale]