• 1

  Composer: Bortnyansky, Work: Deva dnes, Molitva Bortnyansky,, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 20-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 2-24806
  • Num: 16046
  • Date: 20-10-11
  • Title: Deva dnes, Molitva
  • Composer: Bortnyansky
  • Title: ,
  • Note: (3-24713)
 • 2

  Composer: Viktor, Work: Utoli bolezni - Ierom, Molitva Viktor, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 20-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 2-24816
  • Num: 16047
  • Date: 20-10-11
  • Title: Utoli bolezni - Ierom, Molitva
  • Composer: Viktor
  • Note: X-2-64881
 • 3

  Composer: Strokin, Work: Nyne otpushchaeshi, MolitvaStrokin[Now let Thy servant depart in peace, Prayer], Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 20-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 4-22304
  • Num: 16048
  • Date: 20-10-11
  • Title: Nyne otpushchaeshi, Molitva
  • Composer: Strokin
  • Trans: [Now let Thy servant depart in peace, Prayer]
  • Note: 222[530] B2455
 • 4

  Composer: Bortnyansky, Work: Pomoshnik i PokrovitelBortnyansky[Helpmeet and Protector], Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 20-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 2-24808
  • Num: 16049
  • Date: 20-10-11
  • Title: Pomoshnik i Pokrovitel
  • Composer: Bortnyansky
  • Trans: [Helpmeet and Protector]
  • Note: X-2-64873'
 • 5

  Work: Blagoslovi dusha moyu Gospodi, Kievskoe raspeva[Oh my soul, bless the Lord], Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 20-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • Num: 16050
  • Date: 20-10-11
  • Title: Blagoslovi dusha moyu Gospodi, Kievskoe raspeva
  • Trans: [Oh my soul, bless the Lord]
  • Note: 222502
 • 6

  Work: Blagoslovi dusha moyu Gospodi, Kievskoe raspeva[Oh my soul, bless the Lord], Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 20-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 4-22308
  • Num: 16050 ½
  • Date: 20-10-11
  • Title: Blagoslovi dusha moyu Gospodi, Kievskoe raspeva
  • Trans: [Oh my soul, bless the Lord]
  • Note: B2467 222502
 • 7

  Work: Na rekach Babylonskikh, Kievskoe raspeva[By the waters of Babylon, Kiev songbook], Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 20-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • Num: 16051
  • Date: 20-10-11
  • Title: Na rekach Babylonskikh, Kievskoe raspeva
  • Trans: [By the waters of Babylon, Kiev songbook]
 • 8

  Work: Na rekach Babylonskikh, Kievskoe raspeva[By the waters of Babylon, Kiev songbook] 222501 B2466, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 20-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 4-22306
  • Num: 16051 ½
  • Date: 20-10-11
  • Title: Na rekach Babylonskikh, Kievskoe raspeva
  • Trans: [By the waters of Babylon, Kiev songbook] 222501 B2466
 • 9

  Work: Kto Bog Velikiy[O great God], Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 21-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 4-22305
  • Num: 16055
  • Date: 21-10-11
  • Title: Kto Bog Velikiy
  • Trans: [O great God]
  • Note: 222489
 • 10

  Composer: Smolensky, Work: Ekteniya prositelvnayaSmolensky[The liturgy of pardon], Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 21-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 4-22307
  • Num: 16058
  • Date: 21-10-11
  • Title: Ekteniya prositelvnaya
  • Composer: Smolensky
  • Trans: [The liturgy of pardon]
  • Note: 222490
 • 11

  Composer: Dvoretzky, Work: a) Svete tikhiy Dvoretzky; b) Gospod votzarisyaDvoretzky[a) Peaceful world; b)The Lord will reign], Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 21-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 4-22309
  • Num: 16065
  • Date: 21-10-11
  • Title: a) Svete tikhiy
  • Composer: Dvoretzky
  • Title: ; b) Gospod votzarisya
  • Composer: Dvoretzky
  • Trans: [a) Peaceful world; b)The Lord will reign]
  • Note: 222491 B2459
 • 12

  Work: Evangelie ot Mattheeya, Molitva[The Gospel according to St Matthew, Prayer], Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 24-10-11

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 4-22310
  • Num: 16082
  • Date: 24-10-11
  • Title: Evangelie ot Mattheeya, Molitva
  • Trans: [The Gospel according to St Matthew, Prayer]
  • Note: 222(485) B2453
 • 13

  Composer: Grecheskaya Melodiya, Work: a) Bog Gospodi yavisya nam; (?Trogsky); b) Tropar Rozhdestvu KhristovuGrecheskaya melodiya[a) God appeared unto us; b) Anthem for Christ's Birthday (Greek melody)], Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 4-22374
  • Num: 16439
  • Date: 19-4-12
  • Title: a) Bog Gospodi yavisya nam; (?Trogsky); b) Tropar Rozhdestvu Khristovu
  • Composer: Grecheskaya melodiya
  • Trans: [a) God appeared unto us; b) Anthem for Christ's Birthday (Greek melody)]
  • Note: 222493 B2460
 • 14

  Work: Premudrost prosti - Paskhalnoe[The wisdom of forgiveness (Easter)], Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 4-22375
  • Num: 16440
  • Date: 19-4-12
  • Title: Premudrost prosti - Paskhalnoe
  • Trans: [The wisdom of forgiveness (Easter)]
  • Note: 222508 B2470
 • 15

  Work: Apostol - Bogorodichniy[The Apostle (in praise of the Virgin)], Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 4-22367
  • Num: 16441
  • Date: 19-4-12
  • Title: Apostol - Bogorodichniy
  • Trans: [The Apostle (in praise of the Virgin)]
  • Note: 222[479] B2450
 • 16

  Work: Evangelie ot Matheya, zach 27[The Gospel of St Mathew, Chapter 27], Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • Num: 16442
  • Date: 19-4-12
  • Title: Evangelie ot Matheya, zach 27
  • Trans: [The Gospel of St Mathew, Chapter 27]
 • 17

  Work: Unagoletstvovanie [musik Archieveiskoy liturgiy], Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 4-22390
  • Num: 16443
  • Date: 19-4-12
  • Title: Unagoletstvovanie [musik Archieveiskoy liturgiy]
  • Note: 222516 B2385
 • 18

  Work: Apostol na Sirastenie narod[Poslanie k rimlyan ap Pavla Protodiak A I Zdikhovsky], Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 4-22376
  • Num: 16444
  • Date: 19-4-12
  • Title: Apostol na Sirastenie narod
  • Trans: [Poslanie k rimlyan ap Pavla Protodiak A I Zdikhovsky]
  • Note: 222494 B2461
 • 19

  Work: Velichanie Sviati Nicolay[In praise of St Nicolay, without chorus], Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 4-22377
  • Num: 16445
  • Date: 19-4-12
  • Title: Velichanie Sviati Nicolay
  • Trans: [In praise of St Nicolay, without chorus]
  • Note: 222496 B2462
 • 20

  Work: Spasi Bozhe lyudi tvoya, Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, KHOR MOSKOVSKOGO SOBORA KHRISTA SPASITELYA
  • Conductor: M V KARPOV
  • CatNum: 4-22378
  • Num: 16446
  • Date: 19-4-12
  • Title: Spasi Bozhe lyudi tvoya
  • Note: 222497 B2463