• 1

  Composer: Turchaninov, Work: a) Voskresni Bozhe ; b) Angel vopiyasheTurchaninov[a) Arise, o God; b) An angel wept] (224186?), Performer: A I ZDIKHOVSKY, M S KURZHYAMSKY, A Z REKUNCHAK, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, M S KURZHYAMSKY, A Z REKUNCHAK
  • CatNum: 2-24179
  • Num: 16434
  • Date: 19-4-12
  • Title: a) Voskresni Bozhe ; b) Angel vopiyashe
  • Composer: Turchaninov
  • Trans: [a) Arise, o God; b) An angel wept] (224186?)
  • Note: B2470
 • 2

  Composer: Bortnyansky, Work: Arkhangelskiy glasBortnyansky[The archangel's tune], Performer: A I ZDIKHOVSKY, M S KURZHYAMSKY, A Z REKUNCHAK, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, M S KURZHYAMSKY, A Z REKUNCHAK
  • CatNum: 2-24180
  • Num: 16435
  • Date: 19-4-12
  • Title: Arkhangelskiy glas
  • Composer: Bortnyansky
  • Trans: [The archangel's tune]
  • Note: (224182?) B2462
 • 3

  Work: Ot yunosti moeya [Kievskoe...], Performer: A I ZDIKHOVSKY, M S KURZHYAMSKY, A Z REKUNCHAK, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, M S KURZHYAMSKY, A Z REKUNCHAK
  • CatNum: 2-24181
  • Num: 16436
  • Date: 19-4-12
  • Title: Ot yunosti moeya [Kievskoe...]
  • Note: (224183?) B2463
 • 4

  Composer: Krevsky, Work: Vi molitvakh neusipayushchuyu, Kievskoe napevaKrevsky[Vigilant in prayer, Kiev songbook] (224178?), Performer: A I ZDIKHOVSKY, M S KURZHYAMSKY, A Z REKUNCHAK, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, M S KURZHYAMSKY, A Z REKUNCHAK
  • CatNum: 2-24177
  • Num: 16437
  • Date: 19-4-12
  • Title: Vi molitvakh neusipayushchuyu, Kievskoe napeva
  • Composer: Krevsky
  • Trans: [Vigilant in prayer, Kiev songbook] (224178?)
  • Note: B2457
 • 5

  Composer: Turchaninov, Work: Da ispravitsya molitva moyaTurchaninov, Performer: A I ZDIKHOVSKY, M S KURZHYAMSKY, A Z REKUNCHAK, Date: 19-4-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A I ZDIKHOVSKY, M S KURZHYAMSKY, A Z REKUNCHAK
  • CatNum: 2-24182
  • Num: 16438
  • Date: 19-4-12
  • Title: Da ispravitsya molitva moya
  • Composer: Turchaninov
  • Note: (224187?) B2473