• 1

  Composer: Ph Loots, Work: 't Schipperinneke Ph Loots, Performer: A J F BOVENDEERT, Date: -11-03

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: A J F BOVENDEERT
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 32021
  • Num: 5715a
  • Date: -11-03
  • Title: 't Schipperinneke
  • Composer: Ph Loots
 • 2

  Composer: Nicolai, Work: Mijn liefken is mijn zomer Nicolai, Performer: A J F BOVENDEERT, Date: -11-03

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: A J F BOVENDEERT
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 32022
  • Num: 5716a
  • Date: -11-03
  • Title: Mijn liefken is mijn zomer
  • Composer: Nicolai
 • 3

  Composer: Benoit, Work: Wannes en Trientje Benoit, Performer: A J F BOVENDEERT, Date: -11-03

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: A J F BOVENDEERT
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 32023
  • Num: 5717a
  • Date: -11-03
  • Title: Wannes en Trientje
  • Composer: Benoit
 • 4

  Composer: Ed Pijzel, Work: Van een herderinne Ed Pijzel, Performer: A J F BOVENDEERT, Date: -11-03

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: A J F BOVENDEERT
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 32024
  • Num: 5718a
  • Date: -11-03
  • Title: Van een herderinne
  • Composer: Ed Pijzel
 • 5

  Composer: Ed Pijzel, Work: Van een bruid en bruidegom Ed Pijzel, Performer: A J F BOVENDEERT, Date: -11-03

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: A J F BOVENDEERT
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 32025
  • Num: 5719a
  • Date: -11-03
  • Title: Van een bruid en bruidegom
  • Composer: Ed Pijzel
 • 6

  Composer: Berghout, Work: 't Zwaard Berghout, Performer: A J F BOVENDEERT, Date: -11-03

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: A J F BOVENDEERT
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: X-32019
  • Num: 4273b
  • Date: -11-03
  • Title: 't Zwaard
  • Composer: Berghout
 • 7

  Composer: Loots, Work: Mien Truuke Loots, Performer: A J F BOVENDEERT, Date: -11-03

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: A J F BOVENDEERT
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: X-32020
  • Num: 4274b
  • Date: -11-03
  • Title: Mien Truuke
  • Composer: Loots
 • 8

  Composer: Vagel, Work: De kaboutertjes Vagel, Performer: A J F BOVENDEERT, Date: -11-03

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: A J F BOVENDEERT
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: X-32021
  • Num: 4275b
  • Date: -11-03
  • Title: De kaboutertjes
  • Composer: Vagel
 • 9

  Composer: Loots, Work: Wilhelmina van Nassouwe Loots, Performer: A J F BOVENDEERT, Date: -11-03

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: A J F BOVENDEERT
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: X-32022
  • Num: 4276b
  • Date: -11-03
  • Title: Wilhelmina van Nassouwe
  • Composer: Loots
 • 10

  Composer: Huberti, Work: Meilied Huberti, Performer: A J F BOVENDEERT, Date: -11-03

  Catalogue: Kelly, Dutch HMV

  • Performer: A J F BOVENDEERT
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: X-32028
  • Num: 4272b
  • Date: -11-03
  • Title: Meilied
  • Composer: Huberti
 • 11

  Composer: Ph. Loots, Work: ’t Schipperinneke Ph. Loots, Performer: A J F BOVENDEERT, Date: -11-03

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A J F BOVENDEERT
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 32021
  • Num: 5715a
  • Date: -11-03
  • Title: ’t Schipperinneke
  • Composer: Ph. Loots
 • 12

  Composer: Nicolai, Work: Mijn liefken is mijn zomer Nicolai, Performer: A J F BOVENDEERT, Date: -11-03

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A J F BOVENDEERT
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 32022
  • Num: 5716a
  • Date: -11-03
  • Title: Mijn liefken is mijn zomer
  • Composer: Nicolai
 • 13

  Composer: Benoit, Work: Wannes en Trientje Benoit, Performer: A J F BOVENDEERT, Date: -11-03

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A J F BOVENDEERT
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 32023
  • Num: 5717a
  • Date: -11-03
  • Title: Wannes en Trientje
  • Composer: Benoit
 • 14

  Composer: Ed. Pijzel, Work: Van een herderinne Ed. Pijzel, Performer: A J F BOVENDEERT, Date: -11-03

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A J F BOVENDEERT
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 32024
  • Num: 5718a
  • Date: -11-03
  • Title: Van een herderinne
  • Composer: Ed. Pijzel
 • 15

  Composer: Ed. Pijzel, Work: Van een bruid en bruidegom Ed. Pijzel, Performer: A J F BOVENDEERT, Date: -11-03

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A J F BOVENDEERT
  • Venue: Amsterdam
  • CatNum: 32025
  • Num: 5719a
  • Date: -11-03
  • Title: Van een bruid en bruidegom
  • Composer: Ed. Pijzel