• 1

  Work: Oy, schozh to ya shum uchinivaya, Narodnaya pesnya, Performer: A K LEVERENKO, KISELEV, I Y KOTOV, Date: 2-9-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: A K LEVERENKO, KISELEV, I Y KOTOV
  • Venue: Poltava
  • CatNum: 2-24240
  • Num: 4911ae
  • Date: 2-9-13
  • Title: Oy, schozh to ya shum uchinivaya, Narodnaya pesnya