• 1

  Composer: K Luchich, Work: Day miliy drug na schasteK Luchich[Give me your hand, my friend, for luck], Performer: A KIRSANOV (V polzu periodi pegati), Date: 8-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A KIRSANOV (V polzu periodi pegati)
  • Head: [?with 18160]
  • CatNum: 4-22630
  • Num: 18153
  • Date: 8-11-13
  • Title: Day miliy drug na schaste
  • Composer: K Luchich
  • Trans: [Give me your hand, my friend, for luck]
  • Note: P327
 • 2

  Work: Posledniy nineshniy denechek, soldatskaya pesnya[The last day I am with you, my friends Soldier's song], Performer: A KIRSANOV (V polzu periodi pegati), Date: 8-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A KIRSANOV (V polzu periodi pegati)
  • Head: [?with 18160]
  • CatNum: 4-22661
  • Num: 18154
  • Date: 8-11-13
  • Title: Posledniy nineshniy denechek, soldatskaya pesnya
  • Trans: [The last day I am with you, my friends Soldier's song]
  • Note: P401
 • 3

  Composer: Glinka, Work: Severnaya zvezda, romansGlinka[The North Star, Romance], Performer: A KIRSANOV (V polzu periodi pegati), Date: 8-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A KIRSANOV (V polzu periodi pegati)
  • Head: [?with 18160]
  • CatNum: 4-22684
  • Num: 18155
  • Date: 8-11-13
  • Title: Severnaya zvezda, romans
  • Composer: Glinka
  • Trans: [The North Star, Romance]
  • Note: P439
 • 4

  Composer: Lassen, Work: To bil sonLassen[It was a dream], Performer: A KIRSANOV (V polzu periodi pegati), Date: 8-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A KIRSANOV (V polzu periodi pegati)
  • Head: [?with 18160]
  • Num: 18156
  • Date: 8-11-13
  • Title: To bil son
  • Composer: Lassen
  • Trans: [It was a dream]
 • 5

  Composer: Bakaleynikov, Work: Pozhaley! (Za charuyushcjiy vzglyad iskrometnykh ochey), tzyganskiy romansBakaleynikov[Have pity on me! (For the charming look of your flashing eyes)], Performer: A KIRSANOV (V polzu periodi pegati), Date: 8-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A KIRSANOV (V polzu periodi pegati)
  • Head: [?with 18160]
  • CatNum: 4-22750
  • Num: 18157
  • Date: 8-11-13
  • Title: Pozhaley! (Za charuyushcjiy vzglyad iskrometnykh ochey), tzyganskiy romans
  • Composer: Bakaleynikov
  • Trans: [Have pity on me! (For the charming look of your flashing eyes)]
 • 6

  Composer: Radoshevskaya, Work: Khrizantemy (Ty khochezh znat), romansRadoshevskaya[Chrysanthemums (You want to know), Romance], Performer: A KIRSANOV (V polzu periodi pegati), Date: 8-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A KIRSANOV (V polzu periodi pegati)
  • Head: [?with 18160]
  • CatNum: 4-22631
  • Num: 18158
  • Date: 8-11-13
  • Title: Khrizantemy (Ty khochezh znat), romans
  • Composer: Radoshevskaya
  • Trans: [Chrysanthemums (You want to know), Romance]
  • Note: P327
 • 7

  Composer: M Steinberg, Work: Tumanno, tumanno, tzyganskiy romansM Steinberg[Misty, misty, Gipsy romance], Performer: A KIRSANOV (V polzu periodi pegati), Date: 8-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A KIRSANOV (V polzu periodi pegati)
  • Head: [?with 18160]
  • Num: 18159
  • Date: 8-11-13
  • Title: Tumanno, tumanno, tzyganskiy romans
  • Composer: M Steinberg
  • Trans: [Misty, misty, Gipsy romance]