• 1

  Composer: Chaikovsky, Work: Evgeniy Onegin: Duet iz 3-go akta - Onegin, ya togda molozhe, zaklyuchitelnayaChaikovsky[Eugen Onegin: I was younger then], Performer: A L ANDREEVA, M B SOKOLSKY, Date: -9-07

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A L ANDREEVA, M B SOKOLSKY
  • Head: o
  • CatNum: 024021
  • Num: 296
  • Date: -9-07
  • Title: Evgeniy Onegin: Duet iz 3-go akta - Onegin, ya togda molozhe, zaklyuchitelnaya
  • Composer: Chaikovsky
  • Trans: [Eugen Onegin: I was younger then]
  • Note: [5/2/08]
 • 2

  Composer: Chaikovsky, Work: Evgeniy Onegin: Duet iz 3-go akta - Onegin, ya togda molozhe, zaklyuchitelnayaChaikovsky, Performer: A L ANDREEVA, M B SOKOLSKY, Date: -9-07

  Catalogue: Kelly

  • Performer: A L ANDREEVA, M B SOKOLSKY
  • Head: o
  • CatNum: 024021X
  • Num: 296 ½
  • Date: -9-07
  • Title: Evgeniy Onegin: Duet iz 3-go akta - Onegin, ya togda molozhe, zaklyuchitelnaya
  • Composer: Chaikovsky