• 1

  Work: a) Kuma Marta; b) Gospodar, solo M T GRITZENKO, Performer: MALOROSSIYSKAY KHOR o, Date: 23-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: MALOROSSIYSKAY KHOR o
  • Conductor: A L SUKHODALSKY
  • Venue: Kharkov
  • CatNum: 4-24548
  • Num: 4794½ae
  • Date: 23-8-13
  • Title: a) Kuma Marta; b) Gospodar, solo M T GRITZENKO
  • Note: P 283
 • 2

  Work: a) Yak posiyav Batko Grechku; b) Ot sela do sela, Narodnikh pesne, Performer: MALOROSSIYSKAY KHOR o, Date: 25-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: MALOROSSIYSKAY KHOR o
  • Conductor: A L SUKHODALSKY
  • Venue: Kharkov
  • CatNum: 4-24549
  • Num: 4815ae
  • Date: 25-8-13
  • Title: a) Yak posiyav Batko Grechku; b) Ot sela do sela, Narodnikh pesne
  • Note: P 283
 • 3

  Composer: Lysenko, Work: a) Oy, pod goroya, Narodnaya pesnya; b) Kucheryava KaterinaLysenko, Performer: MALOROSSIYSKIY KHOR o, Date: 25-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: MALOROSSIYSKIY KHOR o
  • Conductor: A L SUKHODALSKY
  • Venue: Kharkov
  • CatNum: 4-24554
  • Num: 4814ae
  • Date: 25-8-13
  • Title: a) Oy, pod goroya, Narodnaya pesnya; b) Kucheryava Katerina
  • Composer: Lysenko
  • Note: P 334
 • 4

  Composer: Lysenko, Work: Kozak otizzhae (Kozak odchizae)Lysenko, Performer: MALOROSSIYSKIY KHOR o, Date: 26-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: MALOROSSIYSKIY KHOR o
  • Conductor: A L SUKHODALSKY
  • Venue: Kharkov
  • CatNum: 4-24555
  • Num: 4840ae
  • Date: 26-8-13
  • Title: Kozak otizzhae (Kozak odchizae)
  • Composer: Lysenko
  • Note: P 334
 • 5

  Work: Solokha, Narodnaya pesnya, Performer: MALOROSSIYSKIY KHOR o, Date: 26-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: MALOROSSIYSKIY KHOR o
  • Conductor: A L SUKHODALSKY
  • Venue: Kharkov
  • CatNum: 4-24600
  • Num: 4841ae
  • Date: 26-8-13
  • Title: Solokha, Narodnaya pesnya
  • Note: P 419
 • 6

  Work: Oy, u pole tri krinichenkiThere are three paths across the meadow, Performer: MALOROSSIYSKIY KHOR o, Date: 26-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: MALOROSSIYSKIY KHOR o
  • Conductor: A L SUKHODALSKY
  • Venue: Kharkov
  • CatNum: 4-24601
  • Num: 4842ae
  • Date: 26-8-13
  • Title: Oy, u pole tri krinichenki
  • Trans: There are three paths across the meadow
  • Note: P 419
 • 7

  Composer: Sukhodalsky, Work: a) Oy, pidu ya lugom, solo GRITZENKO; b) Ocheret pesi iz Khmara Marsh Konkurs Sukhodalsky, zhenskiy khor, solo VOLSHINA, Performer: MALOROSSIYSKIY KHOR o, Date: 25-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: MALOROSSIYSKIY KHOR o
  • Conductor: A L SUKHODALSKY
  • Venue: Kharkov
  • CatNum: 4-24620
  • Num: 4821ae
  • Date: 25-8-13
  • Title: a) Oy, pidu ya lugom, solo GRITZENKO; b) Ocheret pesi iz Khmara Marsh Konkurs
  • Composer: Sukhodalsky
  • Title: , zhenskiy khor, solo VOLSHINA
 • 8

  Composer: Arr Lysenko, Work: a) Yak poikhav miy milenkiy; b) Po openkiy khodila, Narodnikh pesni arr Lysenko, Performer: MALOROSSIYSKIY KHOR o, Date: 25-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: MALOROSSIYSKIY KHOR o
  • Conductor: A L SUKHODALSKY
  • Venue: Kharkov
  • CatNum: 4-24621
  • Num: 4816ae
  • Date: 25-8-13
  • Title: a) Yak poikhav miy milenkiy; b) Po openkiy khodila, Narodnikh pesni
  • Composer: arr Lysenko
  • Note: P 460
 • 9

  Work: Popurri malorossiyskikh pesenki: Ticherichka; U susida khata bila; Oy, po gori; ChobotiPotpourri of Ukrainian songs:, Performer: MALOROSSIYSKIY KHOR o, Date: 26-8-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: MALOROSSIYSKIY KHOR o
  • Conductor: A L SUKHODALSKY
  • Venue: Kharkov
  • CatNum: 4-24622
  • Num: 4839ae
  • Date: 26-8-13
  • Title: Popurri malorossiyskikh pesenki: Ticherichka; U susida khata bila; Oy, po gori; Choboti
  • Trans: Potpourri of Ukrainian songs:
  • Note: P 460