• 1

  Work: Oy, u luzi ta shey, iri bsrezi, Malorossiyskiy pesnya, male choir, unacc, Performer: F I CHALIAPIN, KHOR IMPERATORSKOGO BOLSHE MOSKOVSKOGO OPERY, Date: 26-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: F I CHALIAPIN, KHOR IMPERATORSKOGO BOLSHE MOSKOVSKOGO OPERY
  • Conductor: M I SEMENOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 022180
  • Num: 2003c
  • Date: 26-8-10
  • Title: Oy, u luzi ta shey, iri bsrezi, Malorossiyskiy pesnya, male choir, unacc
  • Note: [In the meadow by the birches, Ukrainian folk song]
 • 2

  Composer: Serov, Work: Vrazha Sila: Pesnya Eremki - Shirokaya maslenitza Serov, with piano, Performer: F I CHALIAPIN, KHOR IMPERATORSKOGO BOLSHE MOSKOVSKOGO OPERY, Date: 26-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: F I CHALIAPIN, KHOR IMPERATORSKOGO BOLSHE MOSKOVSKOGO OPERY
  • Conductor: M I SEMENOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 022181X
  • Num: 2004c
  • Date: 26-8-10
  • Title: Vrazha Sila: Pesnya Eremki - Shirokaya maslenitza
  • Composer: Serov
  • Title: , with piano
  • Note: [The Power of Evil: I’ll amuse my hostess ... Merry Shrovetide]
 • 3

  Composer: Serov, Work: Vrazha Sila: Pesnya Eremki - Shirokaya maslenitza Serov, with piano, Performer: F I CHALIAPIN, KHOR IMPERATORSKOGO BOLSHE MOSKOVSKOGO OPERY, Date: 26-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: F I CHALIAPIN, KHOR IMPERATORSKOGO BOLSHE MOSKOVSKOGO OPERY
  • Conductor: M I SEMENOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 022181
  • Num: 2004 ½c
  • Date: 26-8-10
  • Title: Vrazha Sila: Pesnya Eremki - Shirokaya maslenitza
  • Composer: Serov
  • Title: , with piano
  • Note: [The Power of Evil: I’ll amuse my hostess ... Merry Shrovetide]
 • 4

  Work: a) Vniz po matushke po Volge, narodnaya pesnya; b) Iz-pod duba, iz-pod vyaza, narodnaya pesnya, Performer: F I CHALIAPIN, KHOR IMPERATORSKOGO BOLSHE MOSKOVSKOGO OPERY, Date: 26-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: F I CHALIAPIN, KHOR IMPERATORSKOGO BOLSHE MOSKOVSKOGO OPERY
  • Conductor: M I SEMENOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 022182
  • Num: 2005c
  • Date: 26-8-10
  • Title: a) Vniz po matushke po Volge, narodnaya pesnya; b) Iz-pod duba, iz-pod vyaza, narodnaya pesnya
  • Note: [a) Down Mother Volga, Folk song (male chorus); b) From under the oak, from under the elm, Folk song (male chorus)] DB610
 • 5

  Work: Nochenka, russkaya narodnaya pesnya, Performer: F I CHALIAPIN, KHOR IMPERATORSKOGO BOLSHE MOSKOVSKOGO OPERY, Date: 26-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: F I CHALIAPIN, KHOR IMPERATORSKOGO BOLSHE MOSKOVSKOGO OPERY
  • Conductor: M I SEMENOV
  • Venue: Moscow
  • Num: 2006c
  • Date: 26-8-10
  • Title: Nochenka, russkaya narodnaya pesnya
  • Note: [Night, Russian folk song (without chorus)]
 • 6

  Work: Nochenka, russkaya narodnaya pesnya, Performer: F I CHALIAPIN, KHOR IMPERATORSKOGO BOLSHE MOSKOVSKOGO OPERY, Date: 26-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: F I CHALIAPIN, KHOR IMPERATORSKOGO BOLSHE MOSKOVSKOGO OPERY
  • Conductor: M I SEMENOV
  • Venue: Moscow
  • CatNum: 022159
  • Num: 2006 ½c
  • Date: 26-8-10
  • Title: Nochenka, russkaya narodnaya pesnya
  • Note: [Night, Russian folk song (without chorus)] DB620
 • 7

  Composer: Verstovsky, Work: Askoldova mogila: V starinu zhivali dedi Verstovsky, male chorus/piano HMB95, Performer: F I CHALIAPIN, KHOR IMPERATORSKOGO BOLSHE MOSKOVSKOGO OPERY, Date: 26-8-10

  Catalogue: Kelly

  • Performer: F I CHALIAPIN, KHOR IMPERATORSKOGO BOLSHE MOSKOVSKOGO OPERY
  • Conductor: M I SEMENOV
  • Venue: Moscow
  • Num: 2007c
  • Date: 26-8-10
  • Title: Askoldova mogila: V starinu zhivali dedi
  • Composer: Verstovsky
  • Title: , male chorus/piano HMB95
  • Note: [Askold’s Tomb: In olden days our forefathers lived] (LP-RLS710)