• 1

  Work: Chtenie iz posledovaniya v Nedelyu Pravoslavia - Simvol very, Performer: K V ROZOV, KHOR I M YUKHOV, Date: 1-5-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: K V ROZOV, KHOR I M YUKHOV
  • CatNum: 021013
  • Num: 2628c
  • Date: 1-5-12
  • Title: Chtenie iz posledovaniya v Nedelyu Pravoslavia - Simvol very
  • Note: [Extract from the prayer for the Week of Orthodoxy (The Creed)]