• 1

  Work: Ne osenniy melkiy dozhdichek, narodnaya pesnya[Not a little autumn drizzle, Folk song], Performer: L M SIBIRYAKOV, KHOR IMPERATORSKOY S-PETERBURGSKOY OPERY, Date: 4-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: L M SIBIRYAKOV, KHOR IMPERATORSKOY S-PETERBURGSKOY OPERY
  • CatNum: 4-22451
  • Num: 16706
  • Date: 4-10-12
  • Title: Ne osenniy melkiy dozhdichek, narodnaya pesnya
  • Trans: [Not a little autumn drizzle, Folk song]
  • Note: EK53
 • 2

  Work: Ne osenniy melkiy dozhdichek, narodnaya pesnya[Not a little autumn drizzle, Folk song] [entry doubtful], Performer: L M SIBIRYAKOV, KHOR IMPERATORSKOY S-PETERBURGSKOY OPERY, Date: 4-10-12

  Catalogue: Kelly

  • Performer: L M SIBIRYAKOV, KHOR IMPERATORSKOY S-PETERBURGSKOY OPERY
  • CatNum: 4-22436
  • Num: 16706 ½
  • Date: 4-10-12
  • Title: Ne osenniy melkiy dozhdichek, narodnaya pesnya
  • Trans: [Not a little autumn drizzle, Folk song] [entry doubtful]
  • Note: EK53