• 1

  Composer: Glinka, Work: Ruslan i Lyudmila: Razskaz golovi, 1-ya chast Glinka, Performer: L M SIBIRYAKOV, KHOR i ORKESTR IMPERATORSKOGO MARINSKOGO OPERY, Date: 14-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: L M SIBIRYAKOV, KHOR i ORKESTR IMPERATORSKOGO MARINSKOGO OPERY
  • CatNum: 022336
  • Num: 2912c
  • Date: 14-11-13
  • Title: Ruslan i Lyudmila: Razskaz golovi, 1-ya chast
  • Composer: Glinka
  • Note: [Ruslan & L udmila: The Head’s narration, part 1]
 • 2

  Composer: Glinka, Work: Ruslan i Lyudmila: Razskaz golovi, 2-ya chast Glinka, Performer: L M SIBIRYAKOV, KHOR i ORKESTR IMPERATORSKOGO MARINSKOGO OPERY, Date: 14-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: L M SIBIRYAKOV, KHOR i ORKESTR IMPERATORSKOGO MARINSKOGO OPERY
  • CatNum: 022337
  • Num: 2913c
  • Date: 14-11-13
  • Title: Ruslan i Lyudmila: Razskaz golovi, 2-ya chast
  • Composer: Glinka
  • Note: [Ruslan & L udmila: The Head’s narration, part 2]
 • 3

  Composer: Glinka, Work: Ruslan i Lyudmila: Razskaz golovi, 2-ya chast Glinka, Performer: L M SIBIRYAKOV, KHOR i ORKESTR IMPERATORSKOGO MARINSKOGO OPERY, Date: 14-11-13

  Catalogue: Kelly

  • Performer: L M SIBIRYAKOV, KHOR i ORKESTR IMPERATORSKOGO MARINSKOGO OPERY
  • Num: 2913 ½c
  • Date: 14-11-13
  • Title: Ruslan i Lyudmila: Razskaz golovi, 2-ya chast
  • Composer: Glinka
  • Note: [Ruslan & L udmila: The Head’s narration, part 2]