• 1

  Work: Akh ti dolya, moya dolya, russkaya pesnyaAh destiny, my destiny, Russian song B4116, Performer: N I NAGACHEVSKY, V I KARAVIA, N A NADEZHIN, K T ZHUKOVICH, piano N N ILNITZKOY, Date: 9-4-31

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N I NAGACHEVSKY, V I KARAVIA, N A NADEZHIN, K T ZHUKOVICH, piano N N ILNITZKOY
  • CatNum: 30-6507
  • Num: 0G571-2▲
  • Date: 9-4-31
  • Title: Akh ti dolya, moya dolya, russkaya pesnya
  • Trans: Ah destiny, my destiny, Russian song B4116
  • Note: EK 111
 • 2

  Composer: Koenemann, Work: Kak korol shel na voinuKoenemannWhen the king went forth to war B4116, Performer: N I NAGACHEVSKY, V I KARAVIA, N A NADEZHIN, K T ZHUKOVICH, piano N N ILNITZKOY, Date: 9-4-31

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N I NAGACHEVSKY, V I KARAVIA, N A NADEZHIN, K T ZHUKOVICH, piano N N ILNITZKOY
  • CatNum: 30-6508
  • Num: 0G572-2▲
  • Date: 9-4-31
  • Title: Kak korol shel na voinu
  • Composer: Koenemann
  • Trans: When the king went forth to war B4116
  • Note: EK 111