• 1

  Composer: Chaikovsky, Work: Kolybelnaya pesnyaChaikovskyCradle song, Performer: N I SLOVTZOV

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N I SLOVTZOV
  • Head: p
  • Title: Kolybelnaya pesnya
  • Composer: Chaikovsky
  • Trans: Cradle song
  • Note: B 2191
 • 2

  Composer: Chaikovsky, Work: Kolybelnaya pesnyaChaikovskyCradle song, Performer: N I SLOVTZOV, Date: 11-9-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N I SLOVTZOV
  • Head: p
  • CatNum: 222278
  • Num: 4985ae
  • Date: 11-9-13
  • Title: Kolybelnaya pesnya
  • Composer: Chaikovsky
  • Trans: Cradle song
  • Note: B 2192
 • 3

  Composer: Bukke, Work: Sosna, RomansBukkeThe pine tree, Performer: N I SLOVTZOV, Date: 11-9-13

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: N I SLOVTZOV
  • Head: p
  • CatNum: 222279
  • Num: 4988ae
  • Date: 11-9-13
  • Title: Sosna, Romans
  • Composer: Bukke
  • Trans: The pine tree
  • Note: B 2192