• 1

  Composer: Lysenko, Work: Chernomortzi: Slava nashim kazachenkem Lysenko, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24698
  • Num: 4177g
  • Date: -4-06
  • Title: Chernomortzi: Slava nashim kazachenkem
  • Composer: Lysenko
  • Note: [Black Sea Sailors] 64578
 • 2

  Work: Kucheryava Katerina, narodnaya pesnya (Lysenko) 64572, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24686
  • Num: 4178g
  • Date: -4-06
  • Title: Kucheryava Katerina, narodnaya pesnya (Lysenko) 64572
 • 3

  Work: Po openkam, narodnaya pesnya (Lysenko) 64573, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24687
  • Num: 4179g
  • Date: -4-06
  • Title: Po openkam, narodnaya pesnya (Lysenko) 64573
 • 4

  Work: Koli-b mati ne bila, narodnaya pesnya (Lysenko) 64574, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24688
  • Num: 4180g
  • Date: -4-06
  • Title: Koli-b mati ne bila, narodnaya pesnya (Lysenko) 64574
 • 5

  Work: Polyabila Kovalya, narodnaya pesnya (Lysenko) 64569, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24683
  • Num: 4181g
  • Date: -4-06
  • Title: Polyabila Kovalya, narodnaya pesnya (Lysenko) 64569
 • 6

  Work: Posiyu ya konopelku, narodnaya pesnya (Lysenko) 64570, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24684
  • Num: 4182g
  • Date: -4-06
  • Title: Posiyu ya konopelku, narodnaya pesnya (Lysenko) 64570
 • 7

  Work: Oy letila gorlitzya, narodnaya pesnya (Lysenko) 64575, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24691
  • Num: 4183g
  • Date: -4-06
  • Title: Oy letila gorlitzya, narodnaya pesnya (Lysenko) 64575
 • 8

  Work: Grechaniki, narodnaya pesnya (Alexandrov), solo M F SHVETZ, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24692
  • Num: 4184g
  • Date: -4-06
  • Title: Grechaniki, narodnaya pesnya (Alexandrov), solo M F SHVETZ
  • Note: [Greek women, Folksong] 64576
 • 9

  Composer: Vasiliev, Work: Sorochinski Yarmarka: Oy, znati, znati Vasiliev, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24693
  • Num: 4185g
  • Date: -4-06
  • Title: Sorochinski Yarmarka: Oy, znati, znati
  • Composer: Vasiliev
  • Note: [Sorochinski Fair]
 • 10

  Composer: Lysenko, Work: Kotilasya zarya, narodnaya pesnya Lysenko, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24694
  • Num: 4186g
  • Date: -4-06
  • Title: Kotilasya zarya, narodnaya pesnya
  • Composer: Lysenko
 • 11

  Work: Oy na gori derkach dere, narodnaya pesnya, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24695
  • Num: 4187g
  • Date: -4-06
  • Title: Oy na gori derkach dere, narodnaya pesnya
 • 12

  Composer: Arseya, Work: Doshik kapae dribnenko, narodnaya pesnya Arseya 64577, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24696
  • Num: 4188g
  • Date: -4-06
  • Title: Doshik kapae dribnenko, narodnaya pesnya
  • Composer: Arseya
  • Title: 64577
 • 13

  Work: Gei nu khloshi, do sbroy, ukrainskaya pesnya, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24697
  • Num: 4189g
  • Date: -4-06
  • Title: Gei nu khloshi, do sbroy, ukrainskaya pesnya
 • 14

  Composer: Khvedorov, Work: Oy, po gori, po gori Khvedorov 64571, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24685
  • Num: 4190g
  • Date: -4-06
  • Title: Oy, po gori, po gori
  • Composer: Khvedorov
  • Title: 64571
 • 15

  Composer: Arseya, Work: Nova rada stala Arseya, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24689
  • Num: 4191g
  • Date: -4-06
  • Title: Nova rada stala
  • Composer: Arseya
 • 16

  Composer: Arseya, Work: Oy, loknuv obruch Arseya, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETEV [SHEREMETINSKY]
  • Head: (Ukrainian)
  • CatNum: 2-24690
  • Num: 4192g
  • Date: -4-06
  • Title: Oy, loknuv obruch
  • Composer: Arseya