• 1

  Composer: Gladkov, Work: Yak umru, Zapoviya Shevchenko Gladkov X-2-64620[Ukrainian], Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 2-24644
  • Num: 4334h
  • Date: -4-06
  • Title: Yak umru, Zapoviya Shevchenko
  • Composer: Gladkov
  • Title: X-2-64620[Ukrainian]
 • 2

  Composer: Nishchensky, Work: Zakuvala tay siva zozulya Nishchensky, solo D REUTOV, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 2-24645
  • Num: 4335h
  • Date: -4-06
  • Title: Zakuvala tay siva zozulya
  • Composer: Nishchensky
  • Title: , solo D REUTOV
  • Note: X-2-64621 [Ukrainian]
 • 3

  Composer: Lysenko, Work: Oy, shozh to tay za voron Lysenko, solos M F SHVETZ, D REUTOV, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 2-24646
  • Num: 4336h
  • Date: -4-06
  • Title: Oy, shozh to tay za voron
  • Composer: Lysenko
  • Title: , solos M F SHVETZ, D REUTOV
  • Note: 5-24513 X-2-64622 224525 [Ukrainian]
 • 4

  Composer: Lysenko, Work: Karmelyuk, razboynichya pesnyaLysenko, solo M F SHVETZ 5-24514 X-2-64623 224526 [Ukrainian], Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 2-24647
  • Num: 4337h
  • Date: -4-06
  • Title: Karmelyuk, razboynichya pesnya
  • Composer: Lysenko
  • Title: , solo M F SHVETZ 5-24514 X-2-64623 224526 [Ukrainian]
 • 5

  Composer: Lysenko, Work: Oy, ne gorazd zaporozhtziLysenko 5-24515 X-2-64624 224527 [Ukrainian], Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 2-24648
  • Num: 4338h
  • Date: -4-06
  • Title: Oy, ne gorazd zaporozhtzi
  • Composer: Lysenko
  • Title: 5-24515 X-2-64624 224527 [Ukrainian]
 • 6

  Composer: Lysenko, Work: Oy, siv pugachLysenko 5-24516 X-2-64625 224532 [Ukrainian], Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 2-24649
  • Num: 4339h
  • Date: -4-06
  • Title: Oy, siv pugach
  • Composer: Lysenko
  • Title: 5-24516 X-2-64625 224532 [Ukrainian]
 • 7

  Composer: Lysenko, Work: Oy, nastupay ta cherna khmara Lysenko, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 3-24500
  • Num: 4340h
  • Date: -4-06
  • Title: Oy, nastupay ta cherna khmara
  • Composer: Lysenko
  • Note: 5-24517 X-2-64626 224533 [Ukrainian]
 • 8

  Composer: Nishchensky, Work: Khor iz pesi Nevolnik Revut, stognut Nishchensky 5-24518 X-2-64635 224534 [Ukrainian], Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 3-24501
  • Num: 4341h
  • Date: -4-06
  • Title: Khor iz pesi Nevolnik Revut, stognut
  • Composer: Nishchensky
  • Title: 5-24518 X-2-64635 224534 [Ukrainian]
 • 9

  Composer: Lysenko, Work: U Kievi na rinku, narodnaya pesnya Lysenko, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 2-24635
  • Num: 4342h
  • Date: -4-06
  • Title: U Kievi na rinku, narodnaya pesnya
  • Composer: Lysenko
  • Note: [8/9/06] 4-24728 X-2-64613 224563 [Ukrainian]
 • 10

  Work: Zasvistali kazachenki, ukrainskaya narodnaya pesnya, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 3-24502
  • Num: 4343h
  • Date: -4-06
  • Title: Zasvistali kazachenki, ukrainskaya narodnaya pesnya
  • Note: 5-24519 X-2-64627 224535 [Ukrainian]
 • 11

  Composer: Dobrikov, Work: Sorochinskaya Yarmarka: Bula u menya feska Dobrikov, solo MARENICH X-2-64628 [Sorochinsky Fair] [Ukrainian], Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 3-24503
  • Num: 4344h
  • Date: -4-06
  • Title: Sorochinskaya Yarmarka: Bula u menya feska
  • Composer: Dobrikov
  • Title: , solo MARENICH X-2-64628 [Sorochinsky Fair] [Ukrainian]
 • 12

  Composer: Kropivnitzky, Work: Pisne ve litzyakh: Viletali orli Kropivnitzky, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 2-24630
  • Num: 4345h
  • Date: -4-06
  • Title: Pisne ve litzyakh: Viletali orli
  • Composer: Kropivnitzky
  • Note: [9/7/06] [Songs for the Stage] 5-24508 X-2-64611 224520 [Ukrainian]
 • 13

  Work: Zimoviy Vichor: Tikho Sunay vodu nese, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 3-24504
  • Num: 4346h
  • Date: -4-06
  • Title: Zimoviy Vichor: Tikho Sunay vodu nese
  • Note: X-2-64629 [Ukrainian]
 • 14

  Work: V kintzi grebli, shumlyat verby, narodnaya pesnya, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 2-24631
  • Num: 4347h
  • Date: -4-06
  • Title: V kintzi grebli, shumlyat verby, narodnaya pesnya
  • Note: 5-24510 X-2-64612 224522 [Ukrainian]
 • 15

  Work: Oy, u luzi tay she pri berezi, narodnaya esnya, solo M F SHVETZ, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 2-24636
  • Num: 4348h
  • Date: -4-06
  • Title: Oy, u luzi tay she pri berezi, narodnaya esnya, solo M F SHVETZ
  • Note: 4-24729 X-2-64614 224564 [Ukrainian]
 • 16

  Work: Rozhdestvenskaya kolyadka, solo M F SHVETZ, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 2-24637
  • Num: 4349h
  • Date: -4-06
  • Title: Rozhdestvenskaya kolyadka, solo M F SHVETZ
  • Note: X-2-64615 [Christmas carol] [Ukrainian]
 • 17

  Work: Hey chogo khlopotzi, ukrainskiy marsh, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 2-24638
  • Num: 4350h
  • Date: -4-06
  • Title: Hey chogo khlopotzi, ukrainskiy marsh
  • Note: X-2-64616 [Ukrainian]
 • 18

  Work: Tay tuman yarom katittzya, narodnaya pesnya [Ukrainian], Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 2-24639
  • Num: 4351h
  • Date: -4-06
  • Title: Tay tuman yarom katittzya, narodnaya pesnya [Ukrainian]
 • 19

  Composer: Nishchensky, Work: Vechernitzy: Viyut vitri, shey buine senky Nishchensky 5-24509 X-2-64617 224521 [Ukrainian], Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 2-24640
  • Num: 4352h
  • Date: -4-06
  • Title: Vechernitzy: Viyut vitri, shey buine senky
  • Composer: Nishchensky
  • Title: 5-24509 X-2-64617 224521 [Ukrainian]
 • 20

  Work: Oy, u poli ozerechko, solos D REUTOV, M F SHVET, Performer: UKRAINSKIY KHOR, Date: -4-06

  Catalogue: Kelly

  • Performer: UKRAINSKIY KHOR
  • Conductor: P A SHEREMETINSKY
  • CatNum: 2-24641
  • Num: 4353h
  • Date: -4-06
  • Title: Oy, u poli ozerechko, solos D REUTOV, M F SHVET
  • Note: 5-24511 X-2-64618 224523 [Ukrainian]