• 1

  Work: Zhena, komicheskiy kupletyThe wife, Comic couplets, Performer: P E NEVSKY (acc harmonica)

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P E NEVSKY (acc harmonica)
  • CatNum: 659
  • Title: Zhena, komicheskiy kuplety
  • Trans: The wife, Comic couplets
  • Note: G
 • 2

  Work: Stil nuvo, komicheskiy kupletyStyle nouveau, Comic couplets, Performer: P E NEVSKY (acc harmonica)

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P E NEVSKY (acc harmonica)
  • CatNum: 665
  • Title: Stil nuvo, komicheskiy kuplety
  • Trans: Style nouveau, Comic couplets
  • Note: G
 • 3

  Work: Misha, narodnaya pesnyaMisha, Folk song, Performer: P E NEVSKY (acc harmonica)

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P E NEVSKY (acc harmonica)
  • CatNum: 667
  • Title: Misha, narodnaya pesnya
  • Trans: Misha, Folk song
  • Note: G
 • 4

  Work: Malogrammotnie, komicheskiy kuplety, Performer: P E NEVSKY (acc harmonica)

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: P E NEVSKY (acc harmonica)
  • CatNum: 668
  • Num: X-62618
  • Title: Malogrammotnie, komicheskiy kuplety