• 1

  Composer: Varyatinsky, Work: Deva dnesVaryatinsky, Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 528
  • Title: Deva dnes
  • Composer: Varyatinsky
  • Note: G
 • 2

  Composer: Turchaninov, Work: Zadostoynik na prazdi PyatidesyatnitzyTurchaninov, Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 530
  • Title: Zadostoynik na prazdi Pyatidesyatnitzy
  • Composer: Turchaninov
  • Note: G
 • 3

  Composer: Bortnyansky, Work: Da ispravitsya molitva moya, 1-ya chastBortnyansky, Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 531
  • Title: Da ispravitsya molitva moya, 1-ya chast
  • Composer: Bortnyansky
  • Note: G
 • 4

  Composer: Bortnyansky, Work: Da ispravitsya molitva moya, 2-ya chastBortnyansky, Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 532
  • Title: Da ispravitsya molitva moya, 2-ya chast
  • Composer: Bortnyansky
  • Note: G
 • 5

  Composer: Degtyarev, Work: Dnes KhristosDegtyarev, Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 553
  • Num: X-64838
  • Title: Dnes Khristos
  • Composer: Degtyarev
  • Note: G
 • 6

  Composer: Bakhmetev, Work: Yako da TzaryaBakhmetev, Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 569
  • Title: Yako da Tzarya
  • Composer: Bakhmetev
  • Note: S
 • 7

  Composer: Turchaninov, Work: Volnoyu morskoyu, 1-ya i 3-ya pesnyaTurchaninovIn the sea wave, songs 1 & 3, Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 652x
  • Num: X-64839
  • Title: Volnoyu morskoyu, 1-ya i 3-ya pesnya
  • Composer: Turchaninov
  • Trans: In the sea wave, songs 1 & 3
  • Note: G
 • 8

  Composer: Turchaninov, Work: Volnoyu morskoyu, 6-ya i 7-ya pesnTurchaninovIn the sea wave, 6th & 7th songs, Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 686
  • Title: Volnoyu morskoyu, 6-ya i 7-ya pesn
  • Composer: Turchaninov
  • Trans: In the sea wave, 6th & 7th songs
  • Note: G
 • 9

  Composer: Chaikovsky, Work: Dostoyno estChaikovskyHe is worthy, Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 689
  • Title: Dostoyno est
  • Composer: Chaikovsky
  • Trans: He is worthy
  • Note: G
 • 10

  Composer: Bortnyansky, Work: Blagoobrazniy IosifBortnyansky, Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 690
  • Title: Blagoobrazniy Iosif
  • Composer: Bortnyansky
  • Note: G
 • 11

  Composer: Bortnyansky, Work: Nyne sili nebesniyaBortnyansky, Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 691
  • Num: X-64840
  • Title: Nyne sili nebesniya
  • Composer: Bortnyansky
  • Note: G
 • 12

  Composer: Turchaninov, Work: Zadostoynik v velikuyu subbotuTurchaninov, Performer: KHOR SPG KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPG KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 744
  • Title: Zadostoynik v velikuyu subbotu
  • Composer: Turchaninov
  • Note: G
 • 13

  Composer: Bortnyansky, Work: Kol slavenBortnyanskyHow glorious, Performer: KHOR SPG KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPG KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 745
  • Title: Kol slaven
  • Composer: Bortnyansky
  • Trans: How glorious
  • Note: G
 • 14

  Composer: Bortnyansky, Work: Angel vopiyashiBortnyanskyAn angel wept, Performer: KHOR SPG KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPG KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 747
  • Title: Angel vopiyashi
  • Composer: Bortnyansky
  • Trans: An angel wept
  • Note: G
 • 15

  Work: Polozhil esi na glavi ikh ventzi, Performer: KHOR SPG KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPG KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 748
  • Num: X-64841
  • Title: Polozhil esi na glavi ikh ventzi
  • Note: G
 • 16

  Composer: Lvov, Work: Vzbrannoy VoevodeLvov, Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 754
  • Title: Vzbrannoy Voevode
  • Composer: Lvov
  • Note: S
 • 17

  Composer: Turchaninov, Work: Da molchit vsyaka plotTurchaninov, Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 755
  • Num: X-64842
  • Title: Da molchit vsyaka plot
  • Composer: Turchaninov
  • Note: G
 • 18

  Composer: Turchaninov, Work: Da molchit vsyaka plot Turchaninov [prod. No 755], Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 756
  • Title: Da molchit vsyaka plot
  • Composer: Turchaninov
  • Title: [prod. No 755]
  • Note: S
 • 19

  Composer: Zhdanov, Work: O tebe raduetsyaZhdanov., Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 765
  • Num: X-64843
  • Title: O tebe raduetsya
  • Composer: Zhdanov
  • Trans: .
  • Note: G
 • 20

  Work: Nyne otpushchaeshiNow let Thy servant depart in peace, Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY [as KHOR SAFONOVA]

  Catalogue: Kelly, Russian HMV

  • Performer: KHOR SPB KONSERVATORIY [as KHOR SAFONOVA]
  • Conductor: SAFONOV
  • CatNum: 796
  • Title: Nyne otpushchaeshi
  • Trans: Now let Thy servant depart in peace
  • Note: B